Distributors – China

China

MWI Beijing

c/o Beijing Power Snow Equipment Co. Ltd.
66 Xiaotangshan Industrial Zone
Changping District, Beijing, China

Contact: Mr. Jim Han
Tel: +86 10 6171 3977

Email: mwijimhan@163.com